Ürünlerimiz
Anasayfa » Ürünler » Dynamics Zap BI » Zap Dynamics AX BI

Zap Dynamics AX BI

Zap BI, Microsoft Dynamics Axapta için geliştirilmiş uçtan uca tüm İş Zekası ve Raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilen tek üründür. Dynamics AX kullanıcılarına çok hızlı, çok kısa zamanlarda ve çok daha az efor harcanarak ihtiyaç duyulan Analitik Raporlama ortamının birkaç gün içerisinde geliştirilmesini sağlayabilecek kadar kolay ve esnek bir araçtır.

Microsoft Dynamics AX için Zap Business Intelligence out-of-the-box analitik çözümü AX’da bulunan verilerinizi anlamlı ve karar almanızı kolaylaştıran metriklere dönüştürerek çalışanlarınızın performansını güçlendiren, karar alma ve performans yönetiminizi İş Zekası araçları ( AX Raporları, Kontrol Paneli-Dashboard, Anahtar Performans Göstergeleri-KPIs, Karneler-ScoreCards ve Olay Bazlı Bilgilendirme-Alerts  ) ile kolaylaştırarak sunan hazır bir paket çözümdür.

·         ZAP BI Veri Ambarı’na aktarılan bilgiler, zengin KPI ve boyutlar sayesinde, kullanıcılar tarafından istenilen ayrıntıda, yüksek performans ve kolaylıkla raporlanabilmektedir.

·        Ürün, lokasyon, müşteri, tedarikçi, tarih vb. gibi Dynamics AX içerisinde tanımlanmış olan tüm tanım tabloları, boyutlar bazında hiyerarşik olarak sorgulanabilmesini sağlamaktadır. Örneğin; Bölge-Şirket-Ofis-Mağaza-Depo

·         ZAP BI Rapor Paketleri içerisinde kurumunuzun ve çalışanlarınızın dahi performanslarını ölçmenizi sağlayacak olan bir çok KPI ; GMROI, markup, stok devir hızı, GMROL, GMROF, Brüt Marj ve ortalama envanter değerleri  hazır olarak kullanımınıza sunulmaktadır. Bu sayede ürün ve mağaza bazındaki kârlılıklar ve performans izlenebilmektedir.

·         Alınan ve verilen sipariş ölçütleri ile, Sipariş Miktarı, Sevk Miktarı ve Kalan Miktar değerleri sayesinde sipariş takibi izlenebilir.

·         Fatura Analizi ve İade Analizi Ölçütleri ile, Ortalama Fatura Tutarı, Fatura Sayısı, Fatura Satır Sayısı, Model Sayısı, Sepet Büyüklüğü analizleri yapılırken, yapılan satışa göre iade oranları analiz edilebilir.

·         Firmalarda farklı rollerde çalışan ürün yöneticisi, mağaza koordinatörü, finansman yöneticisi, satın alma yöneticisi ve üst yönetim kişiler için üzerinde karar vereceği KPI’lar kolaylıkla sorgulanabilir.

·         Satın Alma, Toptan Satış ve Konsinye Satış ile ilgili detaylı alış ve satış analizleri yapılabilir.

·        Maliyet merkezi hiyerarşisinin tüm seviyelerine göre, mağaza, departman vb. yapılan giderler sorgulanabilir.

·        ZAP BI Portal kullanıcılarının yanı sıra, Dynamics AX ERP kullanıcıları da Microsoft Excel vb. gibi OLAP destekli araçlar kullanarak da ZAP BI OLAP Küpüne erişerek kendi raporlarını hazırlayabilirler.

·        Dynamics AX tarafında kullanmakta olduğunuz tüm dilleri destekleyerek uygulamaya erişen kullanıcıların arayüzden, veri içeriğine varıncaya kadar her şeyi kendi tercih ettiği dilde kullanabilme özelliğine sahiptir.

·        ZAP BI’ın oluşturduğu Veri Ambarı aynı zamanda diğer operasyonel raporlama ihtiyaçları içinde 3rd Party uygulamalar tarafından da kullanılabilmekte olup Dynamics AX AOS üzerindeki iş yükünü de minimize edilmesini sağlamaktadır.

 

Hazır-Paketlenmiş Analitik Raporlama Paketi

Hazır ve yarı-paketlenmiş (pre-packaged) olarak sunulan analitik raporlama ve analiz içeriği sayesinde gerçekleştirilmesi zor ve zaman alan iş zekası projeniz basit ve çok kısa zaman içerisinde kullanılabilecek şekilde sunulmaktadır.

Hazır olarak sunulan içerik sayesinde aylarca süren iş yükü, araştırma-geliştirme, zaman ve masraflardan kurtulmuş olursunuz.

Neyi , nasıl, nerede, kimler tarafından ölçeceğinizi düşünmek ve planlamak için harcayacağınız zaman yerine, daha önce birçok kurumda uyarlanmış raporları, karneler, kontrol panellerini, anahtar göstergelerini, hesaplamalarını yarı-hazır bir şekilde alıp sadece sizin kurumunuza göre adresleyerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

 

Temel Paket ( Foundation Pack )

Temel Paket içerisinde Dynamics AX’a özel 300’den fazla hazır rapor, scorecard, kpi, dashboard kullanımınıza sunulmaktadır.

Bu paket içerisinde

  • Finans
  • Alacak ve Borç Hesapları
  • Satış
  • Satınalma
  • Proje Yönetimi
  • Envanter Yönetimi
  • Ambar Yönetim ve Takibi

modülleri için yüzlerce bileşen yarı-hazır olarak sunularak sizlerin sıfırdan rapor geliştirme sürelerinizi ve eforunuzu %80 oranında azaltmaktadır. çok kısa süreler içerisinde kurumunuzun İş Zekası ve Analitik Raporlama platformunu gerçekleştirebilmektesiniz.

 

Temel Paket içerisinde hazır olarak gelen Dashboard, Scorecard ve Raporlar Listesi aşağıda belirtilmekle birlikte teklif eklerinde detaylı ekran görüntüleri ve işlevlerine anlatılmaktadır.

·         Satış ( Sales )

o   Corporate Sales Overview

o   Sales Manager Dashboard

o   Sales Scorecard

o   Customer Group Sales - MTD and YTD

o   Customer Sales Summary

o   Customer Top 20 Ranking – YTD

o   Customer Delivery Performance Dashboard

o   Customer Delivery Performance Scorecard

o   Gross Margin % Analysis

o   Item Sales Summary Dashboard

o   Customer Location Sales Summary

o   Sales Bookings Billings Backlogs

o   Sales Metrics Analysis

o   Customer Returns Dashboard

o   Customer Returns Scorecard

o   Returned Qty by Reasons

o   Salesperson Performance Analysis

 

·         Ambar ( Warehouse )

o   Warehouse Dashboard

o   Warehouse Scorecard

o   Warehouse Arrivals Summary Analysis

o   Customer Returns by Warehouse and Item

o   Customer returns over time

o   Prod orders Qty received by Warehouse and Item

o   Purchase orders by Warehouse and Item

o   Quarantine orders Qty Received by Warehouse and Item

o   Transfer orders Qty received by Warehouse and Item

o   Pickings Performance Analysis by Warehouse

o   Pickings Productivity Analysis by Employee

o   Picked and Shipped % by Item Group Analysis

o   Volume Shipped by Item Group

o   Activated / Completed Analysis by Product

 

·         Borç Hesapları (Account Payable)

o   30-Day Ageing Credits

o   30-Day Ageing Credits Distribution %

o   Accounts Payable Dashboard

o   AP Scorecard

o   Days Payable Outstanding

o   Payables Turnover Trend

o   Critical Outstanding Invoices (>120 Days) (KPI)

o   Days Payable Outstanding (KPI)

o   Payables Turnover (KPI)

 

·         Alacak Hesapları (Account Receivable)

o   30-Day Ageing Debts

o   30-Day Ageing Distribution %

o   Accounts Receivable Dashboard

o   AR Scorecard

o   Best Debtor Days Trend

o   Days Delinquent Trend

o   Days Sales Outstanding

o   Receivables Turnover Trend

 

·         Finans (Finance)

o   Finance Scorecard

o   Finance Scorecard Dashboard

o   Management Business Summary Pack (Report Pack)

o   Working Capital Scorecard

o   Balance Sheet Summary

o   Detailed Balance Sheet

o   Cash Flow Statement

o   Profit & Loss Summary

o   Detailed Profit & Loss

o   Profit & Loss Dynamic Actual Budget

o   Trial Balance

o   Diğer Metrik ve Fonksyionlar

§  Average Sales Over Period, Actual % of Budget, Cash Ratio, Cash to Cash Cycle, COGS % of Sales (GL), Days Working Capital, Debt Ratio, Debt to Equity Ratio, EBIT, EBITDA, Financial Leverage, Gross Margin (GL), Interest Coverage Ratio, Days Inventory , utstanding, Long Term Debt to Equity Ratio, Net Profit, Net Sales (GL), Operating Profit , before Extr. Items, Quick Ratio, Return On Assets, Return On Equity, Total Expenses, Sales to Working Capital Ratio, Sales % of Budget, Cost of Sales Budget (GL), Depreciation and Amortization, Extraordinary Items, Net Operating Profit After Tax, Operating Expenses, Profit & Loss, ….

 

·         Envanter ( Inventory )

o   Inventory Scorecard

o   ABC Classification – Cost + Margin + Revenue

o   Inventory Aging Analysis

o   Item Analysis

o   Slow Moving Inventory Analysis

o   Inventory Days of Supply (Current Year Sold Items)

o   Avg Daily Sales Cost (Last 6 calculated months)

o   Inventory Days of Supply

o   Inventory Valuation (CM)

o   Inventory to Sales Trend

o   On-Hand vs Sales Trend

o   On-Hand Available % of Physical Trend

o   On-Hand Inventory Dashboard

o   On-Hand Trend

o   Inventory Turnover Dashboard

o   Inventory Valuation Summary Dashboard

 

·         Proje Yönetimi ( Project )

o   Project Cost Category Dashboard

o   Cost Category Actual Vs Budget

o   Cost Category Actual Vs Budget Analysis

o   Project P&L Summary

o   Project Tasks Actual Vs Budget Analysis

 

·         Satınalma ( Purchasing )

o   Purchasing Scorecard

o   Vendor Delivery Performance Dashboard

o   Vendor Delivery Performance Scorecard

o   Late Delivery % by Mode of Delivery

o   Perfect Order Index Trend

o   Purchase Invoice Amnt Trend vs POI

o   Top 10 Vendors - Delivery Performance

o   Item Group Purchase Invoices Analysis

o   Item Purchases Dashboard

o   Item Top 15 YTD Ranking Analysis

o   Top 5 Item Group Purchase Invoices Trend (Last 12 Months)

o   Open Purchases Analysis

o   Open Purchases Analysis by Vendors and Items

o   Purchased Qty vs. Purchased Amount Trend

o   Purchase Price Variance Analysis

o   Top 15 Purchase Requisitioners

o   Cumulative Returned Qty vs Returned Amnt

o   Purchase Returns Dashboard

o   Purchase Returns Scorecard

o   Returns % by Vendor Group

o   Vendor Supplier Returns % Analysis

o   Top 20 Vendors Invoice Amount Analysis

 

Toptan Dağıtım Paketi

Opsiyonel olarak alacağınız bu Toptan Dağıtım Paketi içerisinde envanter ve depo yönetimi konusunda tasarlanmış 120’den fazla rapor ve analitik dashboard hazır olarak sunulmaktadır.

 

Kesikli Üretim Paketi

 Yine opsiyonel olarak sunulan Kesikli Üretim Paketi sayesinde 70’den fazla standart ve analitik üretim raporları hazır olarak kullanılabilmektedir.