Metodolojimiz
İş zekası konularındaki metodolojiler genel yazılım geliştirme süreçleri (SDLC) ile benzerlik göstermekle birlikte bazı temel farklılıkları da içermektedir. 
 
BI Talent olarak teknoloji seçimini sürecin ileri safhalarına alarak müşterilerimizin mevcut yatırımlarını değerlendirebilecek ve ihtiyaçlarına tam uyabilecek çözümleri sunmayı hedeflemekteyiz.
 
6 ana aşamadan oluşan metodolojimiz
  • İş ihtiyaçlarının analiz edilmesi
  • Üst seviye dizayn ve modelleme
  • Teknoloji seçimi
  • Detaylı dizayn
  • Çözüm İmplementasyonu
  • Eğitim - Canlıya Geçiş ve Destek
Veri Ambarı ve BI Projelerinde çoğunlukla Agile ve SCRUM metodolojileri kullanarak kısa süreler içerisinde hızlı sonuçlar alınmasını hedeflemekteyiz. Böylelikle bir çok veri ambarı projesine oranla çok daha fazla başarı elde edip sistemlerin çok kısa sürelerde çok daha fazla kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlamaktayız.
 
BI Talent olarak müşterilerimize proje boyutuna göre değişmekle birlikte canlıya geçiş sonrasında belli bir süre ücretsiz destek vererek %100 müşteri memnuniyetini sürdürebilmek için elimizden geleni yapmaktayız.
 
Çünkü biz Yetenekli, Yenilikçi ve Yetkin İş Ortağınızız...
 
 
BI Talent Proje Metodoloji Yaklaşımı
BI Talent, dünya çapında geçerli olan ve özellikle iş zekası projelerindeki uzun ve başarısız proje implemantasyon yöntemlerinden kaçınmak için Agile BI yaklaşımını, SCRUM Proje Metodolojilerini benimsemiştir.

Scrum, kısa döngüler ile çıktı üretme ve sürekli iyileştirme felsefesi üzerine oturan “çevik” proje yönetimi uygulamalarından biridir. Scrum, geleneksel yaklaşımdan farklı uygulamaları ve başarılı sonuçları ile dikkatleri üzerine çekti. 2000’li yıllarda Microsoft, Google, SAP gibi dünya devleri tarafından kullanılmaya başladı.

Kapsam perspektifinden bakıldığında yüksek seviyede belirsizlik arzeden projelerde son yıllarda yoğun biçimde uygulanan ve başarılı sonuçlar üreten bir tür metodololidir. Scrum, küçük takımlarda (<20) uygulaması kolay olan bir proje yönetimi yöntemi olup, büyük projelerde takımların küçük parçalara ayrılması ile etkinleştirilir. Scrum değişimi bir istisna olarak görmeyen, proje kapsamının proje boyunca sürekli değişeceğini en baştan kabul eden bir yöntemdir. Bu kabul doğrultusunda Scrum, fazla dokümantasyon yapmadan, kısa periyotlarda geliştirme yapılıp, sonuçların müşteriye sıkça gösterildiği ve geribeslemeler doğrultusunda geliştirmelerin yönünün sürekli değiştiği, gereksiz geliştirmelerin minimuma indirilmeye çalışıldığı bir sürecin yönetimini üstlenir.

Scrum yöntemi ile yönetilen projeler “sprint” denilen fazlara ayrılır. Her bir “sprint”in süresi genellikle (en fazla) 30 gündür. İdeal olan, proje boyunca tüm “sprint”ler aynı süreli olmasıdır. Proje takımı (scrum team), proje yöneticisi (scrum master) ile her sprint başlangıcında masaya oturarak yeni “sprint” dahilinde geliştirilecek özellik ve fonksiyonları belirler. Bu süreçte seçilen fonksiyon ve özellikler daha önceden oluşturulmuş ve sürekli güncellenen Product Backlog listesindeki sıra ile en öncelikli olanlardır. Hiçbir zaman önceliği düşük bir özellik veya fonskyon önceliği yüksek bir özellik veya fonksiyondan önce geliştirilemez. Bu bağlamda bazı “sprint”lerde proje takımı, Product Backlog’dan 4 eleman, bazı sprint’lerde 25 eleman seçebilir. Seçilen özellik ve fonksiyonlar Sprint Backlog denilen ikinci bir listeye aktarılır. Proje takımı bir sonraki sprint başlangıcına kadar bir daha Product Backlog’a bakmaz, o sprint dahilinde sadece ilgili Sprint Backlog listesine odaklanır.

Microsoft Solutions Framework’un de Agile metodolojiler için sunduğu süreç kılavuzları mevcuttur ve proje kapsamına bu kılavuz dökümanlar proje ekibi tarafından takip edilerek firmaya periyodik olarak sunulacaktır. Ayrıca Tema Foundation Server ya da Microsoft Project’in de Agile yaklaşımdaki Scrum Proje Yönetimini yönetmenizi sağlayacak templateleri bulunmaktadır.